Frézování komínů

Frézování komínů

frézováníJde o zvětšení světlosti průduchu bez nutnosti otevírání komínového tělesa. Používá se tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr protože:

 • vyžaduje to připojovaný spotřebič (krb, kotel na dřevoplyn, plynový kotel většího výkonu)
 • komínové zdivo netěsní a je třeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
 • komín má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu)
 • chceme použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
 • komín je zadehtovaný a vzhledem k technickému stavu jej nelze vypálit
 • je jiný problém, který frézování vyřeší

Frézování je rychlejší a levnější než zbourání komínového tělesa a postavení nového. Navíc při použití vhodných materiálů pro vložkování získá zákazník stejnou záruku, jako u nového komínu (až 30let). Frézování jednoho průduchu včetně vyvložkování trvá obvykle 1–2 dny a téměř neomezuje provoz objektu. Náklady na kompletní úpravu včetně vložkování jsou podstatně nižší, než při zbourání stávajícího a postavení nového komínového tělesa, což je navíc zásah pro celou budovu a vyžadující složitou administrativu, jako je stavební řízení.

Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém komínovém zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel a pod.

Frézovat lze:

 • komíny rovné i mírně uhýbané, všechny průřezy – kruh, čtverec i obdélník
 • všechny běžně používané materiály jako je cihla, beton
 • materiály jako např. osinkocementové a šamotové vložky lze frézovat jen některé (přesné určení provede náš technik)
 • kámen, železobeto, glazovaná keramika a plech frézovat nelze
 • vestavěné a přistavěné komíny, u samostatně stojících komínů je nutno posoudit statiku (vyfrézovaný komín nelze používat bez vyvložkování vhodným materiálem dle typu spotřebiče)

U vestavěných a přistavěných komínových těles lze odfrézovat až 1/3 síly zdiva (u běžného komínového průduchu o průměru 15cm a síle zdiva 15cm, lze odebrat až 5 cm a průměr tak zvětšit na 25cm, což stačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 23cm. Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je vždy nutno jej vyvložkovat!

Jsme připraveni dodat nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů. Komínové průduchy použité k ventilaci se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem komínového zdiva se to však doporučuje. Na frézované a vložkované komíny vydáváme revizní zprávu o stavu spalinových cest.

Kominictví BRUSS s.r.o.
Dobrovského 58 (mapy.cz)
702 00 Ostrava

Tel. a fax: +420 596 135 257
Mobil: +420 602 724 449
E-mail: bruss@bruss.cz

 1. Zde můžete vepsat a poslat nám objednávku nebo dotaz.
© Roman Bruss s.r.o.