Plynové kotle

Plynové kotle závěsné

Plynové kotle jsou kotle vhodné jak pro domácnost, tak i pro jiné občanské i průmyslové stavby. Výhodou je schopnost úsporně vytápět zvolený prostor a úsporně připravit (ohřát teplou vodu). Při úvahách o vytápění rodinného domu nebo koupi správného tepelného zdroje je nutné sledovat několik faktorů. Jsou jimi bezpochyby výkon, spotřeba a typ paliva, účinnost, náročnost obsluhy, množství škodlivin dostávajících se do ovzduší a splňování přísných norem. Plynové kotle jsou vyráběny v provedení pro zemní plyn či propan (pouze některé typy). Regulaci a provoz kotle zajišťuje elektronická řídící jednotka. Také ekologický přínos plynových kotlů nelze opomenout. Současné plynové kotle jsou vybaveny tak, aby emise škodlivých látek do ovzduší byly co nejnižší. Některé typy jsou dokonce vybaveny tzv. nízko emisními hořáky a byla jim udělena známka „Ekologicky šetrný výrobek“.

Hlavní výhody :

  • zabudované oběhové čerpadlo
  • zabudovaná expanzní nádoba
  • zabudovaný pojistný ventil
  • výrazná úspora místa
Moderní kondenzační plynové kotle – výhody a nevýhody
Jak už bylo nastíněno výše, aktuálně se majitelé domů či bytů spíše přiklánějí k možnosti pořídit kondenzační plynový kotel (závěsný), co má oproti klasičtější variantě několik výhod a představuje jakýsi nejvyšší stupeň vytápění a ohřevu vody pomocí plynu. Připisuje se mu velká účinnost (okolo 100 %), protože dokáže využívat i tepelnou energii, co za normálních okolností (z klasického kotle) zcela nevyužitá odchází. Kondenzační plynový kotel tuto energii upotřebí pomocí výměníku k předehřevu vratné vody, čímž se sníží spotřeba energie nezbytné k ohřátí. Nejvýraznější nevýhodou je na druhé straně samozřejmě nutná počáteční investice na pořízení. Kondenzační plynové kotle jsou totiž dražší než tradiční typ.

 

Kotle turbo

Kondenzační kotle

 

Komínové sestavy

Ceníky komínových produktů.

Kominictví BRUSS s.r.o.
Dobrovského 58 (mapy.cz)
702 00 Ostrava

Tel. a fax: +420 596 135 257
Mobil: +420 602 724 449
E-mail: bruss@bruss.cz

  1. Zde můžete vepsat a poslat nám objednávku nebo dotaz.
© Roman Bruss s.r.o.