Snižování nákladů

Ilustracni obrazek

Mnoho spotřebitelů zemního plynu v současné době zvažuje, jaká cesta úspor bude dalším krokem při ochraně vlastní peněženky. Je několik cest a možností zateplení domů, vyřešení termoregulace místností, výměna plynových kotlů za úspornější apod.

Na základě rozvahy o úspoře energií jsme byli dotázáni zákazníkem, který již několik kroků, týkajících se úspory, provedl. Konzultace a návštěva v místě bydliště ukázala, že některá z uvedených opatření měla svůj efekt, avšak výše cen energií po propočtu byla stále vysoká a to také vzhledem k rozlehlosti rodinného domu a velikosti obývaných místností.

Od nápadu ke krbu

Nápad s instalací teplovzdušné krbové vložky vzešel od zákazníka, který si však uvědomoval, že únosnost podlah nemusí být odpovídající (bylo požadováno umístění v 2. np) a také že není vyřešeno napojení na kouřovod. Jeho záměrem bylo realizovat rozvody teplého vzduchu v již hotovém interiéru a krbem protápět bytovou jednotku. To bylo pro realizační firmu mnoho neznámých najednou.

Oslovená firma proto musela následně provést několik kroků, aby dostatečně uspokojila potřeby spotřebitele a vyhověla jeho požadavkům.

Sled prací byl následovný

a) Určení místa osazení vložky, výběr jejího typu a výkonu

K instalaci byla vybrána krbová vložka firmy Steko Blansko, typ Mars 7.4 lux. Vhodné by byly rovněž krbové vložky jiných výrobců, ať už francouzské nebo holandské apod.

b) Výběr krbu, obezdívky, zakomponování do interiéru, barevné řešení

Před montáží krbové vložky byl proveden propočet prostorů místnosti v rodinném domě a na základě požadavků investora a možností daných interiérem bylo rozhodnuto realizovat vývody teplého vzduchu. Samotné rozvody musí splňovat fyzikální pravidla a není-li možné tomuto požadavku vyhovět, lze doplnit systém rozvodu teplého vzduchu ventilátorem. V tomto případě teplý vzduch vytápí zhruba 300 m³ prostoru, 180 m³ ve 2. np, 120 m³ vytopí v připravovaném podkroví, kde jsou již vyvedeny rozvody teplého vzduchu z krbu. Množství teplého vzduchu Ize pomocí talířových uzávěrů regulovat. Ve 2. np je vytápěna jídelna, kuchyň, chodba, koupelna, dětský pokoj, 67 m² prostoru při konstrukční výšce 2700 mm.

c) Provedení sond v podlahách a zdivu, kontrola původní projektové dokumentace
d) Konzultace se statikem, výpočet únosnosti

Stávající dřevěná parketová podlaha byla demontována, včetně záklopu až k nosným trámům stropu. Poté byly na místo osazeny VSŽ plechy. Ty byly i s výztuží částečně zapuštěny do nosných obvodových stěn a betonáž podlahy proběhla dle norem ČSN.

e) Konzultace s kominictvím, návrh kouřovodu podle norem ČSN

Vzhledem ke specifickému umístění krbu byl kouřovod proveden pouze pro krbovou vložku. Je o průměru 200 mm po celé konstrukční výšce a vyhovuje požadavkům a normám ČSN, včetně revizní zprávy. Instalace byla svěřena do rukou odborné firmy.

Na základě získaných vstupních informací bylo vše konzultováno se zákazníkem, který byl se vším následně seznámen a dolaďovaly se další detaily, aby výsledné dílo mohlo být dokonalé. Nutno podotknout, že před či během stavby krbu a jeho obezdívání bylo třeba provést stavební úpravy, které zrevidoval statik a projektant.

Délka realizace

Umístění samotné krbové vložky, její opláštění, vyzdívky a stolařské, zednické práce trvaly 9 dní, příprava podlahy 2 dny. Poté následovala nucená technologická přestávka, kterou vystřídala realizace kouřovodu, napojení na krbovou vložku a opravy po prostupech, jež zabraly 2 dny.

Celková doba realizace byla vzhledem ke složitosti umístění a napojení poměrně krátká, neboť samotné pracovní úkony zabraly 14 dnů. Před jejich započetím však proběhla nutná odborná jednání se statikem, projektantem, kominictvím a realizační firmou.

V současné době je možné vytápět díky této stavbě až 300 m³ prostoru, přičemž krb je vhodně zakomponován do interiéru a působí velice dominantně.

Autor: Roman Bruss
Výňatek z odborného časopisu Interier roč. 9/2001

Kominictví BRUSS s.r.o.
Dobrovského 58 (mapy.cz)
702 00 Ostrava

Tel. a fax: +420 596 135 257
Mobil: +420 602 724 449
E-mail: bruss@bruss.cz

  1. Zde můžete vepsat a poslat nám objednávku nebo dotaz.
© Roman Bruss s.r.o.